how to make your own site for free

Serveis immobiliaris

Integració valorador habitatges
Integració simulador financer
Control d'accés
Web/Posicionament
Mobirise

INTEGRACIÓ VALORADOR EN WEB CORPORATIVA API

➢ Implementació ultra-ràpida, via tecnologia iframe, d'un valorador d'habitatges perfectament integrat i adaptat a la imatge corporativa del client (sense necessitat de hosting, ni instal·lació en servidors propis…).

➢ Accés a un administrador personalitzat per a:
    • Gestionar contactes generats i valoracions realitzades
    • Realitzar exportacions en Excel de la BBDD
    • Personalitzar camps, missatges a l'usuari, comptes de correu, avisos legals, etc

***Clickar en imatge per a veure exemple d'integració***

Mobirise

INTEGRACIÓ SIMULADOR FINANCER EN WEB CORPORATIVA

➢ Implementació ultra-rápida, via tecnología iframe, d'un simulador financer perfectament integrat (sense necesitat de hosting, ni instal·lació en servidors propis…).

➢ Conectat a entitat financera per a facilitar la informació a potencials interessats en prèstecs pont per a la compra d'un habitatge d'obra nova o de segona mà.

***Clickar en imatge per a veure exemple d'integració***

Des de 490€ + iva

Mobirise

CONTROL D'ACCES REMOT A HABITATGES I OFICINES DE VENDA

Una de les necessitats més recurrents en el negoci immobiliari és el control dels accessos a les propietats.
Oferim solucions que garanteixen control total de tants tancaments com sigui necessari, cobrint:

➢ Obertura local i remota via aplicació mòbil o web
➢ Registre total d'accessos
➢ Altes i baixes d'usuaris
➢ Control horari d'accessos en funció de l'usuari
➢ Fàcil instal·lació i ús

Pressupost sense compromís

Mobirise

WEB / POSICIONAMENT

1. Creació de microsites per a estudis de demanda en futures Promocions d'Obra nova

• Disseny personalitzat
· Hosting inclòs (gratuït el primer any)
• Possibilitat d'incrustar valorador d'immobles
• Possibilitat d'incrustar simulador financer
· Possibilitat d'incloure vídeo virtual de la futura promoció
· Possibilitat d'incloure xat per interacció amb potencials interessats
· Creació de BBDD de l'estudi a través de tecnologia 100% Google

***Clickar en imatge per a veure DEMO***

Des de 490€ + iva

Mobirise

2. Creació de microsites per a l'elecció online de acabats en promocions d'Obra nova

• Disseny personalitzat 
· Hosting inclòs (gratuït el primer any)
• Accés restringit a clients (login/password)
· Possibilitat d'incloure xat per a interacció amb potencials interessats
· Mòdul blockchain disponible (amb aquest mòdul es pot pujar al núvol l'acord amb el client de forma segura, rastrejable i inviolable, comprometent ambdues parts de la mateixa manera)
· Creació de BBDD mitjançant tecnologia 100% Google

Des de 490€ + iva

Mobirise

3. Creació de pàgines web/landing pages per a APIs i Promocions d'obra nova

• Disseny personalitzat
· Hosting i domini inclòs (gratuït el primer any)
• Possibilitat d'incrustar valorador d'immobles
• Possibilitat d'incrustar simulador financer
· Possibilitat d'incloure vídeo virtual

***Clickar en imatge per a veure DEMO***

Des de 290€ + iva

Mobirise

4. Creació de vídeos promocionals

➢ Ens encarreguem de tot, gràcies a un brífing previ amb el client:
• Redacció del guió
• Storyboard (sèrie de vinyetes que s'ordenen conforme a la narració)
• Enregistrament i integració de la veu en off, música i animació

Des de 800€ + iva (60")

Mobirise

5. Campanyes de comunicació SEO/SEM

➢ Community Manager avançat:
    • Posicionament en xarxes socials amb 4 posts mensuals en Facebook i Instagram
    • Creació de Blog i publicació de 2 articles mensuals
    • Revisió Google Bussines i informe d'estadístiques

➢ Campaña Google Adwords:
    • Creació, manteniment i seguiment de campanya publicitària en Google Adwords
    • Revisió Google Analytics i informe d'estadístiques

Pressupost sense compromís

Mobirise

6. Valoració masiva de carteres d'immobles

• Normalizació d'adreces 
· Geolocalizació masiva d'actius 
• Asignació a xarxa de colaboradors a tot el territori nacional (agents de la propietad immobiliària)

Pressupost sense compromís

Mobirise

7. Servei de reclamació de plusvàlues

➢ QUÈ ÉS LA PLUSVÀLUA?
La plusvàlua municipal o IIVTNU (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana) és un impost de caràcter municipal que grava l'increment de valor que experimentin els terrenys de sòl urbà.

➢ ÉS RECLAMABLE?
Actualment les hisendes municipals consideren en tots els casos l'increment de valor del terreny entre les dates d'adquisició i venda de qualsevol immoble urbà (sòls urbans, habitatges unifamiliars, pisos, locals, garatges, etc). No obstant això, és demostrable la pèrdua de valor del sòl en les transaccions entre 1995 i l'actualitat, segons la ubicació de l'immoble, permetent ANUL·LAR L'IMPOST. Per a anul·lar aquest impost es requerirà un escrit jurídic exposant el cas i al·legant la pèrdua de valor del sòl, així com un informe pericial que justifiqui aquesta pèrdua de manera individualitzada.

➢ QUAN NECESSITO L'INFORME PERICIAL?
L'impost serà justificable en un termini de 30 dies després de la transacció en cas de transmissions inter vivos, i 6 mesos en transmissions per causa de mort. Serà possible recuperar l'impost ja pagat fins a un termini de 4 anys després de l'autoliquidació.

➢ COM SÉ SI ÉS VIABLE LA RECLAMACIÓ?
Per a poder assessorar-lo en la viabilitat de la reclamació de la seva plusvàlua, necessitarem saber el municipi on es troba l'immoble, data d'adquisició i data de transmissió. Si podem demostrar la pèrdua de valor del sòl, serà viable l'anul·lació de l'impost.

Pressupost sense compromís